Fundacja Helping Now
O Nas

O Nas

 • Niesiemy pomoc potrzebującym.
 • Afirmujemy godność człowieka.
 • Promujemy wolontariat i zaangażowanie społeczne.

MISJA

Naszą misją jest niesienie pomocy tam, gdzie ona jest najbardziej potrzebna, zależnie od sytuacji. Fundacja powstała jako wynik oddolnej inicjatywy i zaangażowania społecznego, szczególnie w obliczu potrzeb osób poszkodowanych w wyniku działań wojennych na początku 2022 roku.

CELE
 • Działalność charytatywna na rzecz osób potrzebujących w Polsce i
  poza jej granicami;
 • Działalność w zakresie pomocy społecznej, tj.:
  niesienie pomocy rzeczowej i finansowej osobom
  znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności:
  uchodźcom i migrantom, dzieciom i młodzieży, osobom starszym,
  bezdomnych, chorym, ofiarom klęsk żywiołowych oraz osobom
  przeżywającym inne trudności życiowe;
 • udzielanie pomocy placówkom wychowawczym,
  opiekuńczym, medycznym i oświatowym;
 • Wsparcie niematerialne, np. prowadzenie szkoleń i doradztwo;
 • Szerzenie zdrowych wzorców wychowawczych, dobroczynności
  oraz solidarności z osobami starszymi;
 • Promocja i organizacja wolontariatu.

NASZE PROJEKTY

Pomoc uchodźcom z Ukrainy i osobom pozostającym na Ukrainie w czasie
działań wojennych

PARTNERZY

Nie mamy jeszcze oficjalnych partnerów, ale wszystkie dotychczasowe
działania odbyły się dzięki współpracy z wieloma innymi osobami i
organizacjami.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Fundacja Helping Now
info@fundacjahelpingnow.pl
tel. +48 661388591

                                                           WESPRZYJ NAS:
                                                        Fundacja Helping Now